Privacy

Laatst bijgewerkt op 13 juni 2024
Deze privacyverklaring voor Bocanto (wij,” “ons,” of “onze), beschrijft hoe en waarom we mogelijk uw informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (verwerken) wanneer u onze diensten (Diensten) gebruikt, zoals wanneer u:
 • Onze website bezoekt op https://bocanto.be, of een van onze websites die naar deze privacyverklaring linkt
 • Op andere manieren met ons in contact komt, inclusief bij verkoop, marketing of evenementen
Vragen of zorgen? Het lezen van deze privacyverklaring zal u helpen uw privacyrechten en keuzes te begrijpen. Als u niet akkoord gaat met ons beleid en onze praktijken, gebruik dan onze Diensten niet. Als u nog vragen of zorgen heeft, neem dan contact met ons op via admin@bocanto.be.
SAMENVATTING VAN BELANGRIJKE PUNTEN
Deze samenvatting bevat belangrijke punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer details vinden over elk van deze onderwerpen door op de link te klikken die volgt op elk belangrijk punt of door gebruik te maken van onze inhoudsopgave hieronder om de sectie te vinden die u zoekt.
Welke persoonlijke informatie verwerken we? Wanneer u onze Diensten bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we persoonlijke informatie verwerken, afhankelijk van hoe u met ons en de Diensten omgaat, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. Lees meer over persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.
Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie? We verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie.
Verzamelen we informatie van derden? We verzamelen geen informatie van derden.
Hoe verwerken we uw informatie? We verwerken uw informatie om onze Diensten te leveren, verbeteren en beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan wetgeving. We kunnen uw informatie ook voor andere doeleinden verwerken met uw toestemming. We verwerken uw informatie alleen wanneer we een geldige juridische reden hebben om dit te doen. Lees meer over hoe we uw informatie verwerken.
In welke situaties en met welke types partijen delen we persoonlijke informatie? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke categorieën van derde partijen. Lees meer over wanneer en met wie we uw persoonlijke informatie delen
Hoe houden we uw informatie veilig? We hebben organisatorische en technische processen en procedures ingevoerd om uw persoonlijke informatie te beschermen. Geen enkele elektronische overdracht via internet of technologie voor informatieopslag kan echter gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derden onze beveiliging niet kunnen omzeilen en uw informatie onrechtmatig kunnen verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Lees meer over hoe we uw informatie veilig houden.
Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten heeft met betrekking tot uw persoonlijke informatie. Lees meer over uw privacyrechten.
Hoe oefent u uw rechten uit? De gemakkelijkste manier om uw rechten uit te oefenen is door een verzoek tot inzage van gegevens in te dienen, of door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en erop reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Wilt u meer weten over wat we doen met de informatie die we verzamelen? Lees de privacyverklaring in zijn geheel.
INHOUDSOPGAVE
1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?
Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt
In het kort: We verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.
We verzamelen persoonlijke informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt wanneer u interesse toont in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Diensten, of anderszins contact met ons opneemt.
Persoonlijke informatie verstrekt door u. De persoonlijke informatie die we verzamelen hangt af van de context van uw interacties met ons en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen kan de volgende omvatten:
 • namen
 • telefoonnummers
 • e-mailadressen
 • factuuradressen
Gevoelige informatie. We verwerken geen gevoelige informatie.
Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn, en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in die persoonlijke informatie.
Informatie die automatisch wordt verzameld
In het kort: Sommige informatie — zoals uw Internet Protocol (IP)-adres en/of browser- en apparaateigenschappen — wordt automatisch verzameld wanneer u onze Diensten bezoekt.
We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Diensten bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult uw specifieke identiteit niet (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaatinformatie en gebruiksinformatie omvatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaateigenschappen, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL’s, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Diensten gebruikt, en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Diensten te behouden en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.
Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. U kunt hier meer over te weten komen in onze Cookieverklaring: https://www.bocanto.be/cookies.
2. HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE?
We verwerken uw persoonlijke informatie om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u interacteert met onze Diensten, waaronder:
 • Om diensten aan de gebruiker te leveren en te vergemakkelijken. We kunnen uw informatie verwerken om u de gevraagde dienst te verlenen.
 • Om te reageren op gebruikersvragen/ondersteuning te bieden aan gebruikers. We kunnen uw informatie verwerken om te reageren op uw vragen en eventuele problemen met de gevraagde dienst op te lossen.

3. WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?
In het kort: We kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende categorieën van derden.
Leveranciers, consultants en andere dienstverleners van derden. We kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, dienstverleners, contractanten of agenten (derden) die diensten voor ons of namens ons uitvoeren en toegang nodig hebben tot dergelijke informatie om dat werk uit te voeren.
De categorieën van derden waarmee we persoonlijke informatie kunnen delen, zijn als volgt:
 • Advertentienetwerken
 • Cloud computing-diensten
 • Communicatie- en samenwerkingshulpmiddelen
 • Gegevensverzorging
 • Dienstverleners voor gegevensopslag
 • Financiering en boekhouding
 • Orderverwerking
 • Betaalverwerkers
 • Retargeting platforms
 • Verkoop en marketinghulpmiddelen
 • Gebruikersaccountregistratie en authenticatie
 • Webhostingdiensten
We moeten ook mogelijk uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:
Zakelijke overdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, financiering of acquisitie van ons hele bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf.
Affiliates. We kunnen uw informatie delen met onze affiliates, in welk geval we van die affiliates zullen eisen dat zij deze privacyverklaring naleven. Affiliates omvatten onze moedermaatschappij en alle dochterondernemingen, joint venture-partners of andere bedrijven die we controleren of die onder gezamenlijke controle met ons staan.
Zakelijke partners. We kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
Andere gebruikers. Wanneer u persoonlijke informatie deelt of anderszins interactie heeft met openbare delen van de Diensten, kan dergelijke persoonlijke informatie door alle gebruikers worden bekeken en buiten de Diensten openbaar worden verspreid in perpetuiteit. Als u met andere gebruikers van onze Diensten communiceert en zich registreert via een sociaal netwerk (zoals Facebook), zullen uw contacten op het sociale netwerk uw naam, profielfoto en beschrijvingen van uw activiteit kunnen zien. Evenzo kunnen andere gebruikers beschrijvingen van uw activiteit bekijken, met u communiceren binnen onze Diensten en uw profiel bekijken.
4. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?
In het kort: We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie op te slaan en te openen.
We kunnen cookies en soortgelijke trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot of informatie op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring: https://www.bocanto.be/cookies.
5. HOE LANG BEWAREN WE UW INFORMATIE?
In het kort: We bewaren uw informatie zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij anders vereist door de wet.
We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze verklaring vereist dat we uw persoonlijke informatie langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.
Wanneer we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.
6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?
In het kort: We streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.
We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd die zijn ontworpen om de beveiliging van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische transmissie via internet of technologie voor informatieopslag gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere ongeautoriseerde derden onze beveiliging niet kunnen omzeilen en uw informatie onrechtmatig kunnen verzamelen, openen, stelen of wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze Diensten op uw eigen risico. U dient alleen toegang te hebben tot de Diensten binnen een veilige omgeving.
7. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?
In het kort: We verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen aan kinderen onder de 18 jaar.
We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen aan kinderen onder de 18 jaar. Door de Diensten te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en instemt met het gebruik van de Diensten door een dergelijke minderjarige afhankelijke persoon. Als we vernemen dat persoonlijke informatie van gebruikers jonger dan 18 jaar is verzameld, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u zich bewust wordt van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen onder de 18 jaar, neem dan contact met ons op via admin@bocanto.be.
8. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
In het kort: In sommige regio’s, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), hebt u rechten die u meer toegang geven tot en controle over uw persoonlijke informatie. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.
In sommige regio’s (zoals de EER) hebt u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen en een kopie te verkrijgen van uw persoonlijke informatie, (ii) om rectificatie of verwijdering aan te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden kunt u ook het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie. Gebruik de contactgegevens hieronder om een ​​dergelijk verzoek in te dienen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
Als we ons baseren op uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking, noch op de verwerking van uw persoonlijke informatie die is gebaseerd op andere wettelijke verwerkingsgronden dan toestemming.
Als u in de EER woont en van mening bent dat wij uw persoonlijke informatie onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. U kunt hun contactgegevens hier vinden: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u ons een e-mail sturen op admin@bocanto.be.
9. CONTROLES VOOR DO-NOT-TRACK FUNCTIES
De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”)-functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten monitoren en verzamelen. Er is nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen afgerond. Daarom reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze meedeelt om niet online gevolgd te worden. Als er een standaard voor online volgen wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u over die praktijk informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.
10. MAKEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?
In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.
We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkt “Herziene” datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door ofwel een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door rechtstreeks een kennisgeving naar u te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.
11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?
Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u een e-mail sturen naar admin@bocanto.be of per post naar:
Bocanto
Beverestraat 35
Oudenaarde
9700
België
12. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN, INZIEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?
Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land, heeft u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of te verwijderen in sommige omstandigheden. Om uw persoonlijke informatie in te zien, bij te werken of te verwijderen, dient u een verzoek in op https://app.termly.io/notify/b644b3b9-1551-4534-9de2-3f00182db51c. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.